Websites met stijl

Naslag: commentaar

Op dit naslagblad

Wat is commentaar?

Commentaar is een gedeelte van een html-document of stijlblad dat door de browser wordt overgeslagen. Het is alleen bedoeld als toelichting voor degene die de website maakt.

Commentaar wordt ook wel gebruikt om tijdelijk een stuk code 'uit te schakelen'.

Commentaar in css

In een css stijlblad is alles tussen /* en */ commentaar.
Het commentaar mag verschillende regels lang zijn.

voorbeeld 1 - het groene deel is commentaar stijlregels
/* dit is commentaar
en dit is ook commentaar
en dit ook */

stijlregels

Commentaar in html

In een html document is alles tussen <!-- en --> commentaar.
Het commentaar mag verschillende regels lang zijn.

voorbeeld 2 - het groene deel is commentaar html
<!-- dit is commentaar
en dit is ook commentaar
en dit ook -->

html