Websites met stijl

Naslag: display

Op dit naslagblad

De eigenschap display

De eigenschap display bepaalt hoe een element wordt afgebeeld (inline of blok).

Voorbeelden

display: block;
display: none;

In het bovenste voorbeeld wordt het element afgebeeld als als blok-element,
in het onderste voorbeeld wordt het niet afgebeeld.

Vorm

display: waarde;

Waarden

inlinehet element wordt afgebeeld als inline-element
blockhet element wordt afgebeeld als blok-element
inline-blockhet element wordt afgebeeld als inline-blok element
nonehet element wordt niet afgebeeld (alsof het niet bestaat)
initialstandaard waarde
inheritErft de waarde van de parent.

Standaard waarde, vererving

standaardinline
vererftnee

Opmerking

Display: none vererft wel: Als een element met display: none niet getoond wordt, worden ook alle elementen erbinnen (de descendants) niet getoond.