Websites met stijl

Naslag: eenheden

Op dit naslagblad

Eenheden

Absolute eenheden

Absolute eenheden hebben een vaste waarde, onafhankelijk van de grootte van het scherm, of de grootte van het omvattende element.

cm centimeter
mm millimeter
in inch
px beeldpunt (1/96 inch)

opmerking: meestgebruikte lengte eenheid
Op de meeste beeldschermen een beeldpunt, op hoge resolutieschermen zoals sommige smartphones en tablets worden is 1px bv 2 of 3 beeldpunten.

pt punt (1/72 inch)

opmerking: Bij tekstverwerking wordt de lettergrootte vaak aangeduid in punten (een 12-punts letter). Niet gebruikelijk in css. Gebruik liever px of em of %.

Relatieve eenheden

Relatieve eenheden zijn gerelateerd aan een andere afmeting, bv. de grootte van het omvattende element.

% meestal: percentage van de breedte van de breedte van de parent.
bij lettergrootte: percentage t.o.v. de 'huidige grootte' van de letter
em Relatief ten opzichte van de 'huidige' lettergrootte. (1.5em is 1,5 x de huidige grootte)
rem Relatief ten opzichte van de lettergrootte in de body.
vmin 1% van de kleinste afmeting (lengte of breedte) van het scherm
vmax 1% van de grootste afmeting (lengte of breedte) van het scherm

Waarde en eenheid