Websites met stijl

Naslag: float en clear

Op dit naslagblad

De eigenschap float

De eigenschap float bepaalt of een element zweeft. (Tekst of andere elementen gaan er omheen).

Voorbeelden

In het linker kader een gele rechthoek met float: left en een met float: right
In het rechter kader een gele rechthoek zonder float.

float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.
Zonder float loopt de tekst niet om een afbeelding heen. Zonder float loopt de tekst niet om een afbeelding heen.

Vorm

float: waarde;

Waarden

nonehet element zweeft niet (standaard)
lefthet element zweeft links
Tekst gaat er rechts omheen.
righthet element zweeft rechts
Tekst gaat er links omheen.
initialstandaard waarde
inheritErft de waarde van de parent.

Standaard waarde, vererving

standaardnone
vererftnee

Opmerkingen

De eigenschap clear

De eigenschap clear bepaalt aan welke kant van dat element GEEN float-element mag staan. Het effect ervan is dat het element onder het float-element wordt geplaatst.
Zie de voorbeelden.

Vorm

clear: waarde;

Waarden

noneClear staat uitgeschakeld (standaard)
leftHet element mag NIET naast een element met float: left staan.
rightHet element mag NIET naast een element met float: right staan.
bothHet element mag NIET naast een element met float: left of float: right staan.
initialstandaard waarde
inheritErft de waarde van de parent.

Standaard waarde, vererving

standaardnone
vererftnee

Voorbeelden

Clear: left
float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.

Deze alinea heeft de eigenschap clear: left;.

float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.

Deze alinea heeft de eigenschap clear: left.

Clear: right
float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.

Deze alinea heeft de eigenschap clear: right.

float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.

Deze alinea heeft de eigenschap clear: right.

Clear: both
float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.

Deze alinea heeft de eigenschap clear: both;.

float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.

Deze alinea heeft de eigenschap clear: both.

Clear: none;
float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.

Deze alinea heeft de eigenschap clear: none;.

float: right
Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt. Dit is tekst die om de zwevende blokjes heen loopt.

Deze alinea heeft de eigenschap clear: none.

Toepassingen van clear

Vaak wil men een nieuwe sectie niet naast een afbeelding laat beginnen. Zo'n kop geeft men dan de eigenschap clear: both; mee. Het voorbeeld hieronder zorgt ervoor dat de koppen h1...h4 niet naast een floatend element kunnen staan: h1, h2, h3, h4 { clear: both;}

Blok-elementen op een regel

De eigenschap float kan ook gebruikt worden om een aantal blok-elementen achter elkaar op een regel te plaatsen.
Dat kan ook met de eigenschap display: inline-block
Bekijk de mogelijkheden in de figuren 1-4.

Blokjes - float: left;

fig 1 - float: left;

Blokjes - float: left; alinea: clear: both;

fig 2 - float: left

blok 1
blok 2
blok 3
blok 4
blok 5
blok 6

Blokjes - float:right;

fig 3 - float: right;

blok 1
blok 2
blok 3
blok 4
blok 5
blok 6

Blokjes - display: inline-block

fig 4 - display: inline-block;

Opmerkingen: