Websites met stijl

Naslag: top, bottom, left, right

Op dit naslagblad

De eigenschappen top, bottom, left, right

De eigenschappen top, bottom, left, right bepalen de positie van een element dat wordt geplaatst met position: fixed of position: absolute. Bij positionering met position: relative bepalen ze de verschuiving.

Vorm

Waarde

autode browser bepaalt de positie (standaard)
lengtein px, cm. Negatieve waarden zijn toegestaan
%In % van het omvattende element. Negatieve waarden zijn toegestaan.
initialStandaard waarde
inheritErft de waarde van de parent

Standaard waarde, vererving

standaardauto
vererftnee

Top

Bij position: fixed of absolute de afstand van de bovenkant van het referentie element.
Bij position: relative de verschuiving naar onder

Gebruik voor de verticale positie òf top òf bottom, niet allebei

Bottom

Bij position: fixed of absolute de afstand van de onderkant van het referentie element.
Bij position: relative de verschuiving naar boven

Gebruik voor de verticale positie òf top òf bottom, niet allebei

Left

Bij position: fixed of absolute de afstand van de linker kant van het referentie element.
Bij position: relative de verschuiving naar rechts

Gebruik voor de horizontale positie òf left òf right, niet allebei

Bij position: fixed of absolute de afstand van de rechter kant van het referentie element.
Bij position: relative de verschuiving naar links

Gebruik voor de horizontale positie òf left òf right, niet allebei

Referentie element

De absolute en fixed position worden bepaald tot de randen van wat ik noem het 'referentie element'

De eerste niet-statische ancestor

Alle elementen waarbinnen een element E zich bevindt worden de ancestors van E genoemd:

Stel je hebt in de body een div-element, met daarin het main-element, dat op zijn beurt een p-element (paragraaf) bevat. Dat kan schematisch opgeschreven worden als body > div > main > p.
Dan zijn main, div en body allemaal ancestors (voorouders) van p. Main is de parent (ouder) van p.

Procedure om het referentie element te bepalen