Websites met stijl

Naslag: usemap, map, area

Op dit naslagblad

Hot spots

Hot spots zijn aanklikbare gebieden in een afbeelding.

Area

Het (lege) element area definieert een hot spot.
Het element heeft de attributen shape (verplicht; met de waarde circle - cirkel, rect - rechthoek, poly - veelhoek), coords (verplicht met de coordinaten van de hot spot), href (niet verplicht - met de link), en eventueel title (met tooltip).
Er zijn drie vormen: vorm 1: een cirkel area shape="circle" coords="xmiddelpunt, ymiddelpunt, straal" href="url" title="tooltip" > href geeft de bestemming van de link

vorm 2: een rechthoek area shape="rect" coords="x1, y1, x2, y2" href="url" title="tooltip" > x1, y1 is de linkerbovenhoek, x2, y2 is de rechteronderhoek,

vorm 3: een veelhoek area shape="poly" coords="x1, y1, x2, y2....xn, yn" href="url" title="tooltip" > x1, y1, x2, y2...xn, yn zijn de coördinaten van de achtereenvolgende hoekpunten (zoveel als je wilt).

Map

Het element map bevat één of meer hot spots (elementen area). Vorm: map element <map name="naam"> area shape="vorm" coords="coördinaten" href="url" title="tooltip" >
area shape="vorm" coords="coördinaten" href="url" title="tooltip" >
area shape="vorm" coords="coördinaten" href="url" title="tooltip" >
</map>
Name is de naam waarmee het element kan worden aangeroepen

Het element map kan overal in de html staan, bijvoorbeeld voor of achter de afbeelding met de hot spots (usemap), aan het begin of het eind van het element body of zelfs in head

Usemap

Een afbeelding met hot spots wordt aangeroepen met het attribuut usemap <img src=URL van afbeeldingsbestand usemap="#mapnaam"> Usemap verwijst naar de naam van het element map met de hot spots.

Voorbeeld

figuur 1 - een afbeelding met ingetekende hot spots figuur 1 - hot spots Figuur 1 toont drie hot spots: een rode cirkel, een gele rechthoek en een blauwe veelhoek.
(Hot spots zijn niet zichtbaar, in deze figuur zijn de gekleurde vormen ingetekend.) figuur 2 - de code voor de hot spots uit figuur 1 <img src=img/astronauten.jpg usemap="#astronauten">

<map name="astronauten"> <area shape="circle" coords="98,195,78" href="armstrong.html"
title="Neil Armstrong - klik voor meer info" >
<area shape="rect" coords="159, 54, 254, 329" href="collins.html"
title="Mike Collins - klik voor meer info" >
<area shape="poly" coords="290,113,315,111,380,205,355,329,259,329,259,192" href="aldrin.html"
title="Buss Aldrin - klik voor meer info" >
</map>

Gebruik

Enkele voorbeelden:

Beperking