Websites met stijl

Naslag: elementen voor afbeeldingen

Op dit naslagblad:

Het element img

Voorbeelden

Uitgegaan wordt van de afbeelding auto.jpg van 600px x 400px

Voorbeeld 1:
<img src="img/auto.jpg" alt="auto"> auto

Afgebeeld als 600px x 400px (ware grootte)

Hetzelfde resultaat wordt bereikt met:

  1. <img src="img/auto.jpg" alt="auto" width="600">
  2. <img src="img/auto.jpg" alt="auto" height="400">
  3. <img src="img/auto.jpg" alt="auto" width="600" height="400">

Voorbeeld 2:
<img src="img/auto.jpg" alt="auto" width="300" height="200"> auto

Afgebeeld als 300px x 200px

Hetzelfde resultaat wordt bereikt met:

  1. <img src="img/auto.jpg" alt="auto" height="200">
  2. <img src="img/auto.jpg" alt="auto" width="300" height="200">

Voorbeeld 3:
<img src="img/auto.jpg" alt="auto" width="300" height="300"> auto

Afgebeeld als 300px x 300px (vervormd)


Opmerkingen

Het element figcaption

Het element figcapture bevat een bijschrift bij een foto. Het element moet geplaatst worden in het element figure.

Het element figure

Het element figure is bedoeld om een afbeelding te bevatten (element img) en eventueel een bijschrift (figcaption). Op deze manier kunnen afbeelding en bijschrift bij elkaar gehouden worden.

Voorbeeld html

<figure> <img src="img/auto.jpg">
<figcaption style="width: 600px;">Duessember SJ 1935</figcaption>
</figure>

Resultaat:
Duessember SJ 1935

Bestandstypen

Afbeeldingen kennen een groot aantal verschillende bestandstypen. De meest gebruikte typen op websites zijn jpg, png, gif.

JPG (JPEG)

Opmerkingen:
Bij jpg afbeeldingen kan de compressie worden ingesteld van 100 (beste beeldkwaliteit, minimale compressie) tot 10 (minimale bestandsgrootte, slechte beeldkwaliteit). Meestal levert een compressie van 70 - 50 een acceptabele beeldkwaliteit op, waarbij de bestandsgrootte 3 tot 8 x zo klein is als bij minimale compressie (100).
Bewaar altijd de originele foto, want het kwaliteitsverlies van een (te sterk gecomprimeerde) foto kan niet meer ongedaan wrden gemaakt.

PNG

Opmerkingen:
Levert grotere bestanden dan jpeg, behalve voor afbeelingen met weinig kleuren, zoals affiches.
Kies PNG voor afbeeldingen met transparantie; voor gevallen waarbij de bestandgrootte er niet zo toe doet; en voor gevallen waarbij het PNG bestand niet veel groter is dan het jpeg bestand van dezelfde afbeelding.

GIF

Algemene opmerking

Gebruik je een fotobewerkingsprogramma dan is het verstandig om de originele afbeelding te bewaren in het bestandsformaat van dat fotoprogramma. Een (verkleinde) kopie in een geschikt formaat (jpg, png, gif - afhankelijk van de toepassing) zet je op de website.

Achtergrond afbeeldingen

Voor achtergrondafbeeldingen zie naslagblad achtergrond - background-image.