Websites met stijl

Naslag: class en id

Op dit naslagblad

Het attribuut class

Voorbeeld - class

html:

<div class="attentie">Dit is een voorbeeld van de class 'attentie'.</div>

css:
.attentie { color: blue;
background-color: grey;
padding: 20px;
}

effect:

Dit is een voorbeeld van de class 'attentie'.

Het attribuut id

Voorbeeld - id

html:

<div id="samenvatting">Hier komt de samenvatting.....</div>

css:
#samenvatting { border: 1px solid black; padding: 20px; }

effect:

Hier komt de samenvatting.....

Een id kan gebrukkt worden als bladwijzer, dat is een plaats in een document waarheen gelinkt kan worden.
Zie voorbeeld 3.

Voorbeeld 3 <a href="#samenvatting">samenvatting</a>
<a href="barcelona.html#sacrafamilia">De Sacra Familia</a>

Opmerkingen over id en class