Websites met stijl

Naslag: lijst elementen

Op dit naslagblad

Ongenummerde lijst

voorbeeld 1: ongenummerde lijst Html:

<ul> <li>Ajax</li>
<li>Feyenoord</li>
<li>PSV</li>
</ul>

In de browser zie je:

  • Ajax
  • Feyenoord
  • PSV

Opsommingsteken definiëren

Voorbeeld 1a: ongenummerde lijst van voorbeeld 1 met in het stijlblad: ul {list-style-type: circle;}

Genummerde lijst

voorbeeld 2: genummerde lijst Html:

<ol> <li>Ajax</li>
<li>Feyenoord</li>
<li>PSV</li>
</ol>

In de browser zie je:

  1. Ajax
  2. Feyenoord
  3. PSV

Het attribuut start

Met het attribuut start kan je opgeven bij welk nummer de lijst start. Standaardwaarde is 1. Voorbeeld 3: nummering start vanaf 15 <ol start="15">

De nummering definiëren

List-style-type kan dus worden gebruikt bij ongenummerde lijsten en genummerde lijsten.
Bij ongenummerde lijsten geef je het opsomteken op, bij genummerde lijsten de nummering.

Voorbeeld 4: nummering: upper-roman en start=14 In het stijlblad:

ol {list-style-type: upper-roman;}

Html:

<ol start="14"> <li>Ajax</li>
<li>Feyenoord</li>
<li>PSV</li>
</ol>

In de browser zie je:
  1. Ajax
  2. Feyenoord
  3. PSV

De voetbalclubs staan op alfabetische volgorde ;)

Definitielijst

Een definitielijst bestaat uit een lijst van begrippen en omschrijvingen van die begrippen.

Voorbeeld 5: voorbeeld van een definitielijst Html:

<dl> <dt>Lijn</dt>
<dd>De kortste afstand tussen twee punten.</dd>

<dt>Cirkel</dt>
<dd>De verzameling van alle punten in een vlak die evenver van een middelpunt liggen.</dd>

<dt>Vierkant</dt>
<dd>Een rechthoek waarvan de zijden even lang zijn.</dd>
</dl>

In de browser zie je:

Lijn
De kortste afstand tussen twee punten.
Cirkel
De verzameling van alle punten in een vlak die evenver van een middelpunt liggen.
Vierkant
Een rechthoek waarvan de zijden even lang zijn.

In het stijlblad kan je opmaak van de elementen dt en dd naar believen aanpassen.