Websites met stijl

Naslag: hyperlinks

Op dit naslagblad

Het element a

Het element a definieert een hyperlink, meestal kortweg link genoemd. Met een klik op de hyperlink wordt gesprongen naar het bestand dat vermeld is bij het attribuut href.

In de meeste browsers worden hyperlinks als volgt afgebeeld:

Met css kan de opmaak worden aangepast. Zie verder bij De opmaak van een link aanpassen, onderdaan deze pagina.

a is een inline element.

Vorm

<a href="url" target="venster" title="aanwijzing">tekst</a>; Dit wordt getoond als tekst.

Opmerkingen

Mailto links

Je kan ook met een klik op een hyperlink een mailtje naar iemand starten door in href mailto: te zetten gevolgd door het e-mailadres van degene waar het mailtje heen moet. href="mailto: gebruiker@provider.nl"

Als je ook het onderwerp automatisch wilt toevoegen voeg je achter het e-mailadres ?subject=onderwerp toe: href="mailto: gebruiker@provider.nl?subject=onderwerp" Als het onderwerp spaties bevat, dan moet elke spatie worden vervangen door %20. Het onderwerp 'Walvis aangespoeld' wordt dus walvis%20aangespoeld'.
Zie voorbeeld 4.

De spatie heeft code 32. En 20 hexadecimaal is 32 in het decimale stelsel; vandaar.

Voorbeelden

voorbeeld 1 <a href="http://www.google.nl/maps">Google maps</a>; Google maps

voorbeeld 2 <a href="http://www.google.nl/maps" target="_blank" title="klik voor de map"><img src="img/nederland.png"></a>;

voorbeeld 3 <a href="handleiding.pdf">handleiding</a> handleiding

voorbeeld 4 <a href="mailto: gebruiker@provider.nl?subject=aanmelding%20nieuwsbrief">meld je aan</a> meld je aan

Probeer dit door hierboven te klikken op 'meld je aan'.

Gebruik geen hoofdletters in bestandsnamen

Bij Unix-computers wordt in bestandsnamen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine leters. Daar is Webpagina.html een ander bestand dan webpagina.html of WEBPAGINA.HTML

Als je dus op zo'n computer een link <a href="webpagina.html">link</a> hebt, terwijl er alleen een bestand Webpagina.html is, dan wordt er niets gevonden.

Op Windows computers wordt bij bestandsnamen geen onderscheid gemaakt tussen kleine letters en hoofdletters. Daar werkt diezelfde link dus prima.

Veel internet-servers werken met Unix-computers. Dat betekent dat een link die het op je eigen computer prima doet, op internet (op een Unix machine) niet werkt, als je wat slordig bent met het hoofdlettergebruik.

De beste remedie: gebruik uitsluitend bestandsnamen in kleine letters.

Opmaak

Niet bezochte links, bezochte links, met de muis aangewezen links en actieve links kunnen van een aangepaste opmaak worden voorzien. Zie voorbeeld 5

voorbeeld 5

/* nog niet bezochte link */
a:link {color: aqua;}

/* bezochte link */
a:visited {color: green;}

/* met de muis aangewezen link */
a:hover {color: red;}

/* aangeklikte link */
a:active {color: yellow;}
Opmerkingen: