Websites met stijl

Naslag: elementen voor opmaak

Op dit naslagblad

Inline-elementen die een stuk tekst een afwijkende opmaak geven:

Cursieve tekst

element i

Het inline element i markeert een een stuk tekst door het cursief te maken.

Html:
Dit is een zin met <i>een cursief stuk</i> erin.

Resultaat:
Dit is een zin met een cursief stuk erin.

element em

Het inline element em markeert een benadrukte tekst. De tekst wordt cusief getoond

Html:
Dit is een zin met <em>een belangrijk stuk</em> erin.

Resultaat:
Dit is een zin met een belangrijk stuk erin.
Verschil tussen em en i

Vette tekst

element b

Het inline element b markeert een een stuk tekst door dat vet te maken.

Html:
Dit is een zin met Tag><b>een vet stuk</b> erin.

Resultaat:
Dit is een zin met een vet stuk erin.

element strong

Het inline element strong markeert een belangrijke tekst. De tekst wordt vet getoond

Html:
Dit is een zin met <strong>een belangrijk stuk</strong> erin.

Resultaat:
Dit is een zin met een belangrijk stuk erin.

Verschil tussen strong en b

Onderstreepte tekst

Het inline element u markeert een een stuk tekst door dat te onderstrepen.

Html:
Dit is een zin met <u>een onderstreept stuk</u> erin.

Resultaat:
Dit is een zin met een onderstreept stuk erin.

Span

Het inline-element span dient om een stuk tekst binnen een element van een afwijkende opmaak te voorzien.

Het span-element heeft op zich geen enkele werking. Maar met behulp van de attributen class of style kan het element een afwijkende opmaak krijgen.

Voorbeelden

Span - voorbeeld 1 In de html:
Dit is een gewone zin met <span class="speciaal"> een afwijkend stukje</span> tekst.

In de css:
.speciaal {background-color: aqua;}

Resultaat:
Dit is een gewone zin met een afwijkend stukje tekst.
Span - voorbeeld 2 In de html:
Dit is een gewone zin met <span style="font-size:2em; font-weight: bold; color: red;"> een afwijkend stukje</span> tekst.

Resultaat:
Dit is een gewone zin met een afwijkend stukje tekst.

Opmerking: