Websites met stijl

Naslag: elementen voor een stuk tekst

Op dit naslagblad

Elementen die met een tekst te maken hebben:

p - Alinea

Het blok-element p definieert een alinea (paragraaf). Het is het basis element voor bijna alle tekst.

Standaard staat er boven en onder de alinea een kleine marge. In de meeste browsers is die 15px.

De tekst vult zich vanzelf over de regels. Zie ook figuur 2.

Vorm

figuur 1

<p>tekst</p>

br - Naar een nieuwe regel

Het lege element br zorgt ervoor dat de tekst binnen een alinea verder gaat op een nieuwe regel, ook al is de regel nog niet vol (een zogenaamde break, harde return of harde regelovergang).

Voorbeeld: figuur 2 Html:
<p>Dit is een alinea.
Regelovergangen in de tekst<br> worden niet getoond.
Alleen na een break (br-element) is er een regelovergang.
Verschillendespaties achter elkaar worden
worden getoond als één spatie.<p>
Resultaat:

Dit is een alinea. Regelovergangen in de tekst
worden niet getoond. Alleen na een break (br-element) is er een regelovergang. Verschillende spaties achter elkaar worden getoond als één spatie.

h1...h6 Koppen (niveau 1..6)

De blok-elementen h1..h2 specifieren koppen van niveau 1 (groot) tot 6 (klein). Niveau 1 is voor de titel van de webpagina, of het artikel, niveau 2 voor een onderverdeling daarvan. Niveau 3 is bedoeld voor subkoppen binnen niveau 2, enz.

figuur 3 Html:
<h1>niveau 1<h1> <h2>niveau 2<h2> <h3>niveau 3<h3> <h4>niveau 4<h4> <h5>niveau 5<h5> <h6>niveau 6<h6>

Resultaat:

niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

niveau 5
niveau 6

Opmerkingen:

hr - Horizontale streep

Het lege blok-element hr zet een horizontale streep.

figuur 4 Html:
<hr>

Resultaat: de donkere lijn hieronder.


sub - Subscipt

Het inline-element sub defineert een stukje tekst als subscript. Het wordt lager en kleiner afgebeeld. Bedoeld voor bijvoorbeeld een index in een scheikundige formule.

Voorbeeld figuur 5 Html:
H<sub>2</sub>O

Resultaat:
H2O

sup - Superscipt

Het inline-element sup defineert een stukje tekst als superscript. Het wordt hoger en kleiner afgebeeld. Bedoeld voor bijvoorbeeld exponenten.

Voorbeeld figuur 6 Html:
3<sup>2</sup> + 4<sup>2</sup> = 5<sup>2</sup>

Resultaat:
32 + 42 = 52