Websites met stijl

Afspraken over kleur en lettertype

In de teksten van deze cursus worden verschillende kleuren en lettertypes gebruikt. Dit is hun betekenis:

Blok met inhoudsopgave van het hoofdstuk.

Blok met tips, afspraken, waarschuwingen

In dit blok staat een stuk code of een voorbeeld.
Er wordt een ander lettertype gebruikt.
De kleuren van de html en css code komen overeen met het kleurgebruik in Notepad++

Kleuren zijn belangrijk: Notepad++ analyseert (evenals de meeste editors) de ingetikte tekst en geeft tekstdelen een kleur afhankelijk van hun functie. Als ergens een komma is vergeten, of een haakje of een spatie, dan is de functie van het tekstdeel anders en dus ook de kleur.
Onverwachte kleuren duiden dan ook meestal op tikfoutjes. En die onverwachte kleuren vallen veel eerder op dan het vergeten aanhalingsteken of de komma die er niet hoort.

Nadruk
In het kleurtje hierboven: een term, een nieuw gebruikt woord. Iets dat de nadruk heeft.

Cursieve tekst:
Een aanduiding van wat voor soort waarde moet worden ingevuld.
Voorbeeld:

href="map/bestandsnaam"
map/bestandsnaam moet niet letterlijk ingetikt, maar de gebruikte map en bestandsnaam, zoals bijvoorbeeld hieronder:

href="css/terschelling.css" staat niet cursief, hier gaat het om een concrete map en bestand.

Notatie van elementen.
De namen van elementen worden zonder tag-haken geschreven, in een afwijkende opmaak; de tags zelf natuurlijk met de haken. Voorbeeld: Het element body wordt omsloten door de tags <body> en </body>

samenvatting
De linker kantlijn is voorzien van een okerkleurige stippellijn.