Websites met stijl

Naslag: Speciale tekens

Op dit naslagblad

Karaktersets

Tekenset

Een tekenset is een verzameling letters, cijfers, leestekens en symbolen. Meestal spreekt men ook van karakterset, een verbastering van de engelse term character set.

Vroeger maakten computers gebruik van de ASCII tekenset, die alleen letters, cijfers en enkele leestekens bevatte. Later kwamen er tekensets die ook bijvoorbeeld accenten en griekse tekens bevatten.

UTF-8

Er zijn veel verschillende tekensets, zoals ISO-8859-15, Windows-1252, UTF-8, UTF-16.

Op het ogenblik is UTF-8 de meest gebruikte tekenset. Deze tekenset bevat ruim tienduizend tekens waaronder Arabische, Chinese, Griekse en Russische (Cyrillische) tekens; een keur aan letters met accenten, valutatekens en kleine tekeningen.

Enkele tekens uit de tekenset UTF-8 zijn: £ ¥ ƒ € α β φ ← ↑ → ↓ ☎ ☺ ♫ ♠ ♣ ♥ ♦ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟

Omdat met de UTF-8 karakterset bijna alle tekens kunnen worden getoond, is het aan te raden webpagina's hierop in te stellen. Dat gaat als volgt:

Opmerking:
Als de editor per ongeluk staat ingesteld op een andere karakterset zie je waarschijnlijk dat letters met accenten en andere bijzondere tekens in de browser onjuist worden weergegeven.
In Notepad++ is dat als volgt op te lossen:

Hiermee moeten bijzondere tekens correct worden afgebeeld.

Bijzondere tekens opnemen in een webpagina

Hoe kunnen al die tekens worden ingetikt? Het toetsenbord heeft maar ongeveer 100 toetsen.

Dat is opgelost door elk teken een code te geven. Sommige tekens hebben ook een entiteit (zeg aar een 'naam'). Door de code of entiteit in te tikken plaats je het teken.

Aan de hand van de onderstaande tabel met 69 van de 10.000 tekens wordt e.e.a. uitgelegd.

De kolommen in de tabel stellen het volgende voor:

Voor een overzicht van alle beschikbare tekens zie de HTML UTF-8 referentie van W3-schools.

tekendecimaalhexadecimaalentiteitomschrijving
 16000A0 harde spatie (houdt woorden bijeen) noot 1
17300AD­afbreekstreepje (alleen zichtbaar als een woord daar afgebroken wordt) noot 2
82092011hard streepje (hier wordt niet afgebroken) noot 3
£16300A3&poundengels pond
¥16500A5&yenjapanse yen
ƒ4020192ƒgulden
836420AC€euro
α94503B1αalfa
β94603B2βbeta
φ96603C6φphi
85922190←pijl naar links
85932191↑pijl omhoog
85942192→pijl naar rechts
85952193↓pijl omlaag
85962194↔pijl links-rechts
85972194pijl omhoog-omlaag
864421C4pijl rechts boven pijl links
865621D0⇐dubbele pijl naar links
865721D1⇑dubbele pijl omhoog
865821D2⇒dubbele pijl naar rechts
865921D3⇓dubbele pijl omlaag
866021D4dubbele pijl links-rechts
866121D5dubbele pijl omhoog-omlaag
965025B2zwarte driehoek omhoog
965125B3witte driehoek omhoog
965425B6zwarte driehoek naar rechts
965525B7witte driehoek naar rechts
966025BCzwarte driehoek naar omlaag
966125BDwitte driehoek naar omlaag
966425C0zwarte driehoek naar links
966525C1witte driehoek naar links
9742260Etelefoon (zwart)
9743260Ftelefoon (wit)
97452611vinkje
9754261Azwarte hand wijst naar links
9755261Bzwarte hand wijst naar rechts
9756261Cwitte hand wijst naar links
9757261Dwitte hand wijst omhoog
9758261Ewitte hand wijst naar rechts
9759261Fwitte hand wijst naar omlaag
97762630teken voor menu
9786263Alachebekje
9835266Bmuzieknoten
98242660;♠schoppen
98272663♣klaver
98292665♥harten
98302666♦ruiten
98122654schaken: witte koning
98132655schaken: witte koningin
98142656schaken: witte toren
98152657schaken: witte loper
98162658schaken: wit paard
98172659schaken: witte pion
9818265Aschaken: zwarte koning
9819265Bschaken: zwarte koningin
9820265Cschaken: zwarte toren
9821265Dschaken: zwarte loper
9822265Eschaken: zwart paard
9823265Fschaken: zwarte pion
99932709envelop

Methoden

Er zijn drie manieren om een teken uit de tabel in een tekst op te nemen, met de entiteit, met het decimale nummer en met het haxadecimale nummer. Hieronder worden de 3 manieren uitgewerkt voor het teken ♥ (entiteit: ♥, decimaal nummer: 9829, hexadecimaal nummer:2665)

Methode 1: met de entiteit:

Als het teken een entiteteit heeft is dit de gemakkelijkste manier. Geef gewoon de entiteit op: ♥ Een entiteit begint altijd met & en eindigt met ;

Methode 2: met het decimale nummer:

Geef achtereenvolgens op:
het teken & (begin van het bijzondere teken)
het teken # (er volgt een getal)
het nummer (voor het hartje: 9829)
het teken ; (sluit het teken af.) ♥

Methode 3: met het hexadecimale nummer:

Geef achtereenvolgens op:
het teken & (begin van het bijzondere teken)
het teken # (er volgt een getal)
het teken x (het is een hexadecimaal getal)
het hexadecimale nummer (voor het hartje: 2665)
het teken ; (sluit het teken af.) ♥

Enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1: ☎ 06 78 91 23 45 ☎ 06 78 91 23 45 of: ☎ 06 78 91 23 45

Voorbeeld 2: ¥ 2560 ¥ 2560 of:¥ 2560 of: ¥ 2560

Letters met accenten

Letters met accenten kan je op een Windows machine intikken zoals bij de meeste tekstverwerkers: tik het accent, gevolgd door de letter:

Als deze methode niet werkt kan je de letters met accent altijd opgeven met de entiteit.
De entiteit van een letter bestaat uit & letter accentnaam ;.
De accentnamen zijn: ´ acute, ` grave, ¨ uml. ˆ circ, ˜ tillde.

Voorbeelden é é É É ö öà àñ ñ

Spaties en streepjes:

 1. harde spatie

  Als twee woorden worden gescheiden door een harde spatie zullen de woorden bij elkaar blijven op dezelfde regel. De regel zal daar niet worden afgebroken. Voorbeeld 3 In 1968 won Jan Jansen de ronde van Frankrijk. De regel zal niet worden afgebroken tussen Jan en Jansen.

  In HTML worden verschillende spaties achter elkaar gecomprimeerd tot één spatie. Bij harde spaties is dat niet het geval. Voorbeeld 4 Veel        ruimte In de browser zie je: Veel        ruimte

  Terug

 2. Zacht streepje

  Een afbreekstreepje of zacht streepje ( &173;, entiteit ­ ) wordt alleen getoond als de regel daar wordt afgebroken.

  Degene die de entiteitnaam ­ (verlegen) heeft bedacht had humor!

  Voorbeeld 5 (gebruik de schuifbalk om de hele regel te zien) Een­en­twintig­miljoen­acht­en­zestig­duizend­drie­hon­derd­vijf­en­zeventig.

  Het getal kan worden afgebroken op elke plaats waar het teken ­ staat, bijvoorbeeld zoals hier: Een­en­twintig­miljoen­acht­en­zestig­duizend­drie­hon­derd­vijf­en­zeventig.
  (Maak het venster smaller om te zien hoe de plaats waar wordt afgebroken verandert.)

  Terug

 3. Hard streepje

  Een hard streepje (‑) wordt altijd getoond en de regel wordt er nooit afgebroken.Voorbeeld 6 Mevrouw Casimir‑Nooitgedacht wordt getoond als: Mevrouw Casimir‑Nooitgedacht
  Op de plaats van het streepje zal de regel niet worden afgebroken.

  Terug