5. Kleurenpalet

Inleiding

Bij afbeeldingen is er sprake van de voorgrondkleur en de achtergrondkleur.
De voorgrondkleur wordt gebruikt voor teksten, lijnen, randen,
de achtergrondkleur voor het vullen van vormen en het wissen van delen van een afbeelding
 Voor- en achtergrondkleur worden ook gebruikt door sommige filters.

Voor- en achtergrondkleur selecteren

Hieronder staan 5 (van de 12) modussen van het kleurenpalet afgebeeld.
De linker modus (gridmodus) is de standaard modus. Deze is in beeld tot u naar een andere modus bladert.
Dat bladeren gaat met de pijltoetsen naar links en naar rechts onderaan het kleurenpalet.

kleurpalet

1. De snelle methode

U selecteert de voor- of achtergrondkleur het snelst als volgt:

 • Voorgrondkleur: klik met de linker muisknop op een kleur in het palet.
 • Achtergrondkleur: klik met de rechter muisknop op een kleur van het palet.

Eventueel bladert u eerst naar een ander kleurenpalet (bv. palet 3 voor een grijstint).

De grote vierkanten linksboven in het palet geven de ingestelde voorgrondkleur (linker grote vierkant) en achtergrondkleur (rechter grote vierkant) aan.
In de figuren hierboven is dus de ingestelde voorgrondkleur zwart, de achtergrondkleur wit.

2. De nauwkeurige methode

Met behulp van het dialoogvenster kleur kunnen de kleuren nauwkeuriger worden ingesteld.

Om het dialoogvenster in beeld te krijgen klikt u op een van de beide grote vierkanten bovenin het palet.

 • Klik met de (linker) muisknop op het linker vierkant om de voorgrondkleur te veranderen, of
 • klik met de (linker) muisknop op het rechter vierkant om de achtergrondkleur te veranderen.

Dan wordt het kleurdialoogvenster geopend:

dialoogvenster kleur

In dit venster kunt u op verschillende manieren een kleur kiezen.
 1. Klik op een van de kleurstaaltjes links en klik dan op OK.
 2. Of klik op de gewenste kleur in het grote 'regenboogvak' op de gewenste kleur,
  en pas daaarna eventueel de helderheid aan met het schuifbalkje rechts van het regenboogvak.
 3. Of tik de waarden voor rood, groen blauw in (voor elke kleur een getal tussen 0 en 255) in.
  Dit is handig als u de kleur exact gelijk wil maken aan kleur waarvan u de rood-, groen- en blauwwaarden weet.
 4. Of vul de tint (0-239), intensiteit (0-240) en helderheid (0-240) in.
  (De waarde van tint en intensiteit bepalen de plaats in het regenboogvlak, de helderheid bepaalt de plaats op de helderheidsbalk rechts daarvan.)

Het vakje Kleur|Effen neemt dan de ingestelde kleur aan.

 • Klik op OK om de kleurkeuze te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten.

Opmerkingen:

 • Als u de kleur in het dialoogvenster hebt ingesteld met methode 2, 3 of 4 kunt voordat u op OK klikt, klikken op de knop 'Aan aangepaste kleur toevoegen'.
  De kleur wordt dan op één van de kleurstaaltjes bij 'Aangepaste kleuren' geplaatst, zodat u die voortaan met één klik opnieuw kan selecteren. De Aangepaste kleur blijft staan totdat Photofiltre wordt afgesloten.
 • Als u een ingestelde kleur ook later opnieuw wilt gebruiken kunt u het best Rood, Groen en Blauw-waarden noteren (of de waarden van tint, intensiteit en helderheid), zodat u die later kunt intikken om precies dezelfde kleur te krijgen.

Voor- en achtergrondkleur verwisselen

 • Om de voorgrond- en achtergrondkleur te verwisselen klikt u op het knopje verwissel bovenaan het kleurenpalet.

Als de voorgrondkleur rood en de achtergrondkleur blauw is, dan wordt na een klik op verwissel de voorgrondkleur blauw en de achtergrondkleur rood.

Reset van voor- en achtergrondkleur

 • Met een klik op het reset-knopje reset stelt u de voor- en achtgrondkleuren in op hun standaardwaarden zwart (voorgrond) en wit (achtergrond).

Bij een opdracht een kleur opgeven

Bij sommige opdrachten/functies moet een kleur worden opgegeven.
Dan toont Photofiltre een kleurkeuzeveld: .
De kleur van het vakje geeft de ingestelde kleur aan.
U kunt deze als volgt veranderen:

 1. Linksklik op het gekleurde vakje en geef in het kleurdialoogvenster dat dan verschijnt
  de gewenste kleur op.
 2. Of klik op het pijltje omlaag en kies in het dialoogvenstertje op het gewenste kleurstaaltje.
  Klik in dit venster eventueel op 'andere kleur' om meer kleuren te zien.
 3. Of klik in de actieve tekening op een plaats waar de kleur staat die u wilt gebruiken.
Klik op de knop OK om de kleurkeuze te bevestigen.

 
naar de indexnaar de vorige paginanaar de volgende pagina